chiudi
preview libro

Numedal og Sandsvær

En fotografisk reise

Testi in norvegese di Gry Charlotte Ljøterud Andersen, Kristin Hammershaug, Jon Eirik Lundberg

20,90 € 22,00
Qt

È il catalogo della doppia mostra norvegese Numedal e Sandsvær: un viaggio fotografico (Kongsberg, Lågdalsmuseet, 21 luglio - 5 ottobre 2018 / Flesberg bygdetun, Dåset, 22 luglio - 4 agosto 2018) e riproduce circa 130 scatti in bianco e nero di Luca Berti, fotografo fiorentino che da anni opera tra Nord Europa e Paesi Baltici. La selezione di bellissime immagini, composta sia da ritratti che da paesaggi, è dedicata alla regione norvegese del Numedal: le pagine del volume vanno a comporre un percorso ideale attraverso le città di Nore Uvdal, Rollag, Flesberg, Kon-gsberg e Sandsvær.

The catalog of the Norwegian exhibit Numedal and Sandsvær: a photographic journey (Kongsberg, Lågdalsmuseet, 21 July - 5 October 2018 / Flesberg bygdetun, Dåset, 22 July - 4 August 2018) shows 130 black and white shots by Luca Berti, a Florentine photographer which has been operating for years between Northern Europe and the Baltic States. The selection of portraits and landscapes is dedicated to the Norwegian region of Numedal: the pages of the volume trace an ideal route through the cities of Nore Uvdal, Rollag, Flesberg, Kongsberg and Sandsvær.

Luca Berti er årets festivalutstiller i Middelalderuka i Numedal fra 21-29.juli2018. Dette markeres med utstillingen «Luca Berti. Sandsvær og Numedal.En fotografisk reise», som vises på Lågdalsmuseet på Kongsberg og på Flesbergbygdetun, Dåsettunet. Enkelte foto stilles også ut på Labromuseene ved Kongsbergog bygdetunene i Rollag og Nore og Uvdal. Samtidig utgis denne kunstboken med samme tittel med foto i svart/hvitt.Luca Berti fotograferer med et analogt Linhof Master Technika classic kameramed 10x12 cm sv/hv negativer. Han har foretatt en kunstnerisk fotodokumentasjon av mennesker, arkitekturog kulturlandskap gjennom sine reiser i Kongsberg og Numedal høsten 2017og våren 2018. Målet med reisene har vært å dokumentere norsk samtidig bygdekultur forettertiden, med Numedals unike og varierte bygningsarv fra middelalder fram tili dag som bakgrunn. Fotografiene er derfor både et kunstprosjekt og en etnografisk samtidsdokumentasjon, med identitet som et viktig stikkord. Luca Berti er opptatt av åskildre samfunn som er i endring. Med prosjektet «Folk og landskap» har hansom mål å dokumentere bygdekultur i det 21 århundre i Norden, og våre utstillinger/bokutgivelse er en del av dette arbeidet. Luca Berti (1978-) er en italiensk fotograf fra Firenze bosatt i København.Han har sin utdannelse fra Instituto Italiena di Fotografia i Milano (2000-2002).Han har hatt en rekke utstillinger tidligere i Norge, ved blant annet NorskFolkemuseum, Romsdalsmuseet. Gudbrandsdalsmusea, Vest-Telemark museum,Bø Museum og Telemarksgalleriet. Kunstneren har et løpende samarbeid medmuseer i en rekke land som Sverige, Danmark, Latvia, Estland og Finland.Vinteren 2018 hadde han en utstilling i Museo Villa Bardini i hjembyen Firenzehvor han viste utdrag av utstillingene i Skandinavia og Baltikum, dette resulterteogså i en bok med tittelen «Norden».
(Kristin Hammershaug)

Tekster av Gry Charlotte Ljøterud Andersen, Kristin Hammershaug og Jon Eirik Lundberg.

Polistampa, 2018

Pagine: 160

Caratteristiche: ill. b/n, br.

b/w ills, paperback

Formato: 24x31

ISBN: 978-88-596-1888-1

Settori:

Libri suggeriti